TƏDRİS PROQRAMLARI
   

 

 Ədliyyə Akademiyasının Elektron Tədris Platforması

 

   

Avropa İttifaqının və Avropa Şurasının Birgə Proqramı “Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin presedent hüququnun Azərbaycanda tətbiqi” layihəsi üzrə təlim materialları