Kitabxana

Ədliyyə Akademiyasının kitabxanası, əsasən hüququn müxtəlif sahələrini əhatə edən, ixztisaslaşdırılmış hüquq kitabxanasıdır.Həmçinin burada ictimai fənləri əhatə edən və məlumat xarakterli ədəbiyyatlar da mövcuddur.Kitabxanın oxucuları Ədliyyə Akademiyasının müdavimləri və digər hüquqşünaslardır. Ədliyyə Akadedmiyasının kitabxanasında 5253 nüsxə kitab, 1702 nüsxə müxtəlif adda elmi jurnal oxucuların istifadəsinə təklif olunur. Kitabxana hər il bir çox nüfuzlu xarici elmi jurnallara abunə olur.

Yaxın zamanda, Ədliyyə Akademiyasının elektron kitabxanası hüquq ictimaiyyətinin istifadəsinə veriləcəkdir.