Rəhbərlik

 

 • Rektor - Şahin Məhərrəm oğlu Əliyev


  • 1960-cı ildə anadan olmuşdur.

   1983-cü ildə Daşkənd Dövlət Universitetini hüquqşünaslıq ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

   1983-1987-ci illərdə SSRİ Ədliyyə Nazirliyinin Ümumi-ittifaq sovet qanunvericiliyi və dövlət quruculuğu İnstitutunun aspiranturasında oxumuşdur.

   1987-ci ildə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

   1984-1988-ci illərdə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunda baş laborant, kiçik elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.

   1988-1989-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

   1989-1991-ci illərdə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Hüquq şöbəsində, Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Katibliyinin Qanunvericilik və hüquq qaydaları məsələləri üzrə şöbəsində müdir müavini vəzifəsində çalışmışdır.

   1991-2009-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının Qanunvericilik və hüquq ekspertizası məsələləri şöbəsində, 2009-2019-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Qanunvericilik və hüquq ekspertizası məsələləri şöbəsində, 2019-2022-ci illərdə isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Hüquq ekspertizası şöbəsində müdir vəzifəsində çalışmışdır.

   2022-ci ilin mayından AR Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasının rektorudur. III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviridir.
   Evlidir, üç övladı var.

 

 • Prorektor - Elçin Abuzər oğlu Xələfov


  • 1972-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

   1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra kommersiya bankında hüquqşünas, aparıcı hüquqşunas işləmişdir.

   1994-1997-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun əyani aspiranturasında təhsil almış, və «Azərbaycan Respublikasında bank fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir, fəlsəfə doktoru, dosentdir.

   1997-2012-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ və Mülki hüquq kafedralarında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır. 2012-ci ildən BDU-nun Mülki proses və kommersiya hüququ kafedrasında çalışır.

   2003-2004-cü illərdə Ədliyyə Nazirliyi yanında Hüquq-Tədris Mərkəzinin Mülki-hüquq və Mülki proses kafedrasınında baş müəllim, 2004-2005-ci illərdə Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik Baş idarəsində baş məsləhətçi vəzifələrində çalışmışdır.

   2005-2013-cü illərdə Məhkəmə-Hüquq şurasının Aparatında böyük məsləhətçi vəzifəsində çalışmışdır.

   2013-cü ilin fevral ayından hal-hazıradək Ədliyyə nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasının prorektorudur.

   Evlidir üç övladı vardır.